Тристаен апартамент

Начална цена: 60000.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., НОВА ЗАГОРА
ул.Петко Енев №40, ет.3,ап.5

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 18.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 13:56
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идф.№ 51809.502.1094.1.5 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и две точка хиляда и деветдесет и четири точка едно точка пет / , покадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-56 / 31.08.2010г. / 31.08.2010г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , с административен адрес на имота: гр.Нова Загора , ул.Петко Енев № 40 , ет.3 , ап.5 , като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 51809.502.1094 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и две точка хиляда и деветдесет и четири/ , с предназначения на самостоятелния обект : жилище , апартамент , брой нива на обекта : 1 / едно / , при посочена в документа площ: 98.00 кв.м. / деветдесет и осем квадратни метра / , при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 51809.502.1094.1.6 , под обекта : 51809.502.1094.1.3 , над обекта: няма , който самостоятелен обект по документ за собственост представлява : АПАРТАМЕНТ ИЗТОЧЕН , находящ се на третия етаж в жилищна сграда , находяща се на ул.Петко Енев № 40 в гр.Нова Загора , състоящ се от три стаи , хол , кухня , баня и два коридора , със застроена площ от 98 кв.м. / деветдесет и осем квадратни метра / при граници : изток – външен зид , запад – стълбище и западен апартамент , север – външен зид , юг – външен зид , долу – източен апартамент на втория етаж , ВЕДНО с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ – средно от източна страна с полезна площ от 22.40 кв.м. / двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра / при граници : изток – външен зид , запад – коридор , север – мазе в североизточната част , юг – мазе в югоизточната част , горе – източен апартамент на първия етаж ; СЕВЕРОИЗТОЧНА ТАВАНСКА СТАЯ с полезна площ 17.48 кв.м. / седемнадесет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра / при граници: изток – външен зид , запад – таван на изток от стълбището , север – външен зид , юг – външен зид и коридор , долу – източен апартамент на третия етаж ; ВЕДНО с 1/6 идеална част от подпокривната тераса и подстълбищната ниша , винкелселовата инсталация и останалите общи части от сградата , ВЕДНО с 1/6 идеална част от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от 436 кв.м. / четиристотин тридесет и шест квадратни метра / съставляващо УПИ № IV-1094 / четири за хиляда деветдесет и четири / в квартал № 84 / осемдесет и четири / по регулационния план на гр.Нова Загора , при граници: изток – улица „ Сан Стефано“ , запад – УПИ № III-1095 , север – планоснимачен номер № 1093 , юг – улица „ Петко Енев“.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви