Къща

Начална цена: 30150.00 лв. Покажи в EUR

103 кв.м., СВИЛЕНГРАД
ул."Цанко Церковски" № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 11:30
Публикувана на: 13.09.2017 13:57
Резултат: Нестанала. Невнасяне на цената в срок

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор № 65677.701.899.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата: гр. Свиленград, ул."Ц.Церковски" № 13 (тринадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор №65677.701.899 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет), със застроена площ от 103,00 кв.м. (сто и три квадратни метра); брой етажи: 1 (един), с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. При граници и съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор № 65677.701.9209, ПИ с идентификатор № 65677.701.900, ПИ с идентификатор № 65677.701.901, ПИ с идентификатор № 65677.701.902, ПИ с идентификатор № 65677.701.903, ПИ с идентификатор № 65677.701.9210.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви