Етаж от къща

Начална цена: 30675.00 лв. Покажи в EUR

174 кв.м., СВИЛЕНГРАД
ул."Цанко Церковски" № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 12:30
Публикувана на: 13.09.2017 14:16
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от целия ПЪРВИ ЕТАЖ от нова масивна жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 174,00 кв.м. (сто седемдесет и четири квадратни метра), която сграда, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, представлява сграда с идентификатор № 65677.701.899.3 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, три), със застроена площ на сградата от 168,00 кв.м. (сто шестдесет и осем квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.701.899 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет), с номер по предходен план: 899 (осемстотин деветдесет и девет), квартал: 942 (деветстотин четиридесет и втори), парцел: IX (девети), адрес на поземления имот: гр. Свиленград, п.к. 6500, ул."Ц. Церковски" № 13 (тринадесет), с площ от 564,00 кв.м. (петстотин шестдесет и четири квадратни метра); трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 65677.701.9209, ПИ с идентификатор № 65677.701.900, ПИ с идентификатор № 65677.701.901, ПИ с идентификатор № 65677.701.902, ПИ с идентификатор № 65677.701.903, ПИ с идентификатор № 65677.701.9210

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви