Етаж от къща

Начална цена: 29040.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., Крайници
с. Крайници, обл. Кюстендил

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Милена Миланова Джоргова - Иванова
Срок: от 30.09.2017 до 30.10.2017
Обявяване на: 31.10.2017 11:30
Публикувана на: 13.09.2017 14:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

„975/1791 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 39339.500.112, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-57/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Крайници, обл. Кюстендил, с площ на целия имот от 1 791 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 метра)“, със стар идентификатор кв. 48, имот № 59, 20, при граници на имота по нот. акт: улица, УПИ VІІІ-59, собственост на Светла и Христо Гущерови, УПИ VІІ-58, собственост на Славчо Пешев, УПИ VІ-57, собственост на Кирил Въжаров и УПИ Х-58, СОБСТВЕНОСТ НА Кирил Танкеин, а по кадастрална карта: от изток - имот с идентификатор 39339.500.3, от запад - имот с идентификатор 39339.500.110 и имот с идентификатор 39339.500.111, от север - имот с идентификатор 39339.500.248 и от юг - имот с идентификатор 39339.101.55, ВЕДНО с ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в гореописания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 39339.500.112.1, със застроена площ от 75.00 кв.м.“

ЧСИ

Име: Милена Миланова Джоргова - Иванова
Служебен номер: 744
Телефон: 0701 - 51467
E-mail: [email protected]
Адрес: Дупница, ул. Солун No1, ет. 1, стая No5
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милена Миланова Джоргова - Иванова

Актуални обяви