Парцел

Начална цена: 22456.80 лв. Покажи в EUR

498 кв.м., Брацигово
бул. "Освободители" № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
Срок: от 28.08.2017 до 28.09.2017
Обявяване на: 29.09.2017 11:30
Публикувана на: 13.09.2017 15:39
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 06207.503.149 /нула шест две нула седем точка пет нула три точка едно четири девет/ по кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Брацигово, с адрес на имота: гр. Брацигово, бул. „Освободители“ №13 /тринадесет/, с площ по скица на поземлен имот №15-17972-15.012016г. на СГКК гр. Пазарджик от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при съседи по скица от кадастралната карта: 06207.503.146, 06207.503.150, 06207.503.2479, 06207.503.151, 06207.503.9548 и 06207.503.148, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.503.149.1.2 /нула шест две нула седем точка пет нула три точка едно четири девет точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: град Брацигово, бул. „Освободители“ №13 /тринадесет/, етаж 2 /втори/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.503.149, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседи по кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта-06207.503.149.1.1 и над обекта-няма, представляващ съгласно доказателствен акт за собственост втория етаж от полумасивна жилищна сграда, находяща се в град Брацигово, бул. „Освободители“ №13.Недвижимия имот е собственост на съделителите ЗОРНИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА и НЕВЕНА МОМЧИЛОВА ГРОЗДАНОВА.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Николов Самарджиев
Служебен номер: 885
Телефон: 034 - 460 420
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Петко Машев №9, партер
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Самарджиев

Актуални обяви