Земеделска земя

Начална цена: 900.00 лв. Покажи в EUR

1308 кв.м., Ръжево Конаре
местността "Богунски кладенец"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 11:00
Публикувана на: 13.09.2017 15:54
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63567.301.30 (шестдесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем, точка, триста и едно, точка, тридесет), находящ се в с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7 / 10.03.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: с. Ръжево Конаре, п.к. 4170, с.о. Ръжево Конаре, местност БОГУНСКИ КЛАДЕНЕЦ. Площ: 3925 кв. м. (три хиляди деветстотин и двадесет и пет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 301.30 (триста и едно, точка, тридесет). Съседи: 63567.301.53, 63567.301.16, 63567.301.29, 63567.301.173.

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви