Други

Начална цена: 42000.00 лв. Покажи в EUR

1556 кв.м., Падина

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станимира Костова - Данова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 10:04
Публикувана на: 14.09.2017 09:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55110.101.186, по кадастрална карта на с. Падина, общ. Девня, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, съставляващ УПИ VІІІ – „За фурна, баня” в кв. 18 по регулационния план на селото, с площ по кадастрална карта от 1556 кв.м и с площ по представен документ за собственост от 1600 кв.м, при граници по скица: имоти с идентификатори 101.181; 101.353; 101.393; 101.293; 101.1 и 101.185 и граници по документ за собственост: север – детска площадка, изток УПИ VІІ – битов комбинат, здравна служба; юг- улица; запад УПИ ІХ – 176, заедно с изградените в имота едноетажна сграда с идентификатор 55110.101.186.1, с предназначение – селскостопанска сграда, със ЗП от 82 кв.м, посочена по представения документ за собственост като НАВЕС / паянтова сграда на един етаж/ със ЗП от 80 кв.м, и едноетажна сграда с идентификатор 55110.101.186.2 с предназначение – сграда за търговия, със ЗП от 211 кв.м посочена по представеният документ за собственост ФУРНА- БАНЯ /масивна сграда на един етаж/ със ЗП от 224 кв.м, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в описания поземлен имот;

ЧСИ

Име: Станимира Костова - Данова
Служебен номер: 718
Телефон: 052 630140
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул."Шипка" №18, бизнес център Шипка, ет.1, офис 104
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Станимира Костова - Данова

Актуални обяви