Земеделски имот

Начална цена: 6000.00 лв. Покажи в EUR

1370 кв.м., Кипра
гр. Девня

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станимира Костова - Данова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 10:10
Публикувана на: 14.09.2017 09:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36868.201.400 по кадастрална карта на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна, с административен адрес: с. Кипра, ул. „Васил Левски”, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, съставляващ УПИ ІХ-349 в кв. 42 по регулационния план на селото с площ по кадастрална карта от 1370 кв.м и с площ по представен документ за собственост от 1370.20 кв.м, при граници по скица: имоти с идентификатори 36868.201.402; 36868.201.401; 36868.201.399; 36868.201.381; 36868.201.403 и граници по документ за собственост: улица, УПИ VІІІ-349, улица, УПИ Х-349, УПИ ХІ-349, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в описания поземлен имот ;

ЧСИ

Име: Станимира Костова - Данова
Служебен номер: 718
Телефон: 052 630140
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул."Шипка" №18, бизнес център Шипка, ет.1, офис 104
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Станимира Костова - Данова

Актуални обяви