Търговски имот

Начална цена: 783780.30 лв. Покажи в EUR

9240 кв.м., Прилеп
с.Прилеп, общ.Добричка

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 11:00
Публикувана на: 21.09.2017 15:08
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 510 /три хиляди петстотин и десет/кв.метра, за който е отреден парцел V /пети/ - имот с планоснимачен номер 48 /четиридесет и осми/ в квартал 7 /седми/ по плана на с.Прилеп, общ.Добричка, при граници и съседи: от изток и юг - улица, север - УПИ І - училище; запад - УПИ ІV - имот с пл.номер 51 и УПИ VIII - имот с пл.номер 51, всички съседи са в квартал 7 /седми/ по плана на селото, ведно с построените в този имот сгради: "СЕЗОНЕН БАР", състоящ се от едно помещение с тераса, със застроена площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.метра; "БУНГАЛА" - 3 /три/ броя, всяко едно състоящо се от по две стаи със санитарен възел, със застроена площ от 149 /сто четиридесет и девет/ кв.метра; "БАСЕЙН" със застроена площ от 110 /сто и десет/ кв.метра; "БАЛНЕОЛОГИЯ", на два етажа, състояща се от осем броя стаи с два броя сервизни помещения и тераса, със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв.метра., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ от 5730 /пет хиляди седемстотин и тридесет/ кв.м., за който е отреден парцел I /първи/ - имоти с планоснимачни номера 53, 55, 56 /петдесет и три, петдесет и пет и петдесет и шест/ в квартал 8 /осем/ по плана на с.Прилеп, общ.Добричка, при граници и съседи на имота: на изток-северозапад-югозапад - улица, юг и изток - УПИ ІІ за имоти с план. № 56,53,55, всички съседи са в квартал 8 /осми/ по плана на селото, ведно с построените в този имот сгради: "БИТОВКА", състояща се от седем броя стаи със санитарни възли, коридор и парно, със застроена площ от 161 /сто шестдесет и едни/ кв.метра; "НАВЕС ЗА ДЪРВА" със застроена площ от 118 /сто и осемнадесет/ кв.метра; "ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НАФТА" със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.метра; "ХОТЕЛ" на два етажа, състоящ се от единадесет самостоятелни стаи и шест апартамента, със застроена площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.метра; "РЕЦЕПЦИЯ, БИТОВКИ", състояща се от две стаи за рецепция, канцелария, четири броя битовки и два броя складове за чисто и мръсно бельо, със застроена площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв.метра; "РЕСТОРАНТ ", състоящ се от две зали за хранене, четири броя одаи, кухня, три броя складови помещения, приемна, коридори и навес, със застроена площ от 516 /петстотин и шестнадесет/ кв.метра; "НАВЕС" със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.метра; "ТОАЛЕТНА, МАГАЗИН ЗА СУВЕНИРИ", състоящ се от тоалетна с коридор, магазин с коридор, със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.метра; "НАВЕС", състоящ се от един навес със сламеник със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.метра; "КАЗАН ЗА РАКИЯ и ВЪНШНИ ТЕРАСИ КЪМ РЕСТОРАНТ", състоящ се от триетажна постройка, на първи етаж - казан за ракия, втори и трети етаж - дървени тераси с маси за сервиране към ресторанта, със застроена площ от 9 /девет/ кв.метра на етаж; "КОНЮШНЯ, НАВЕС", състоящ се от Конюшна със застроена площ от 17 /седемнадесет/ кв.метра и Навес със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.метра; "МУЗЕЙ /ЕТНОГРАФСКИ КЪТ/" със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв.метра; "ЛОВНА ОДАЯ /ЛОВЕН ДОМ/" със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.метра; "КЪЩА ЕДНОФАМИЛНА КЪМ ХОТЕЛА", състояща се от дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, мазе, със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.метра и Тераса със застроена площ от 11 /единадесет/ кв.метра; "КЪЩА ЕДНОФАМИЛНА С ГАРАЖ", състояща се от дневна, два броя спални, кухня, баня, тоалетна и килер, със застроена площ от 106 /сто и шест/ кв.метра, Тераса със застроена площ от 27/двадесет и седем/ кв.м. и Гараж със застроена площ от 29 /двадесет и девет/ кв.метра.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви