Къща

Начална цена: 8775.00 лв. Покажи в EUR

100 кв.м., Писарово

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 03.11.2017 09:00
Публикувана на: 27.09.2017 15:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Писарово, община Генерал Тошево, ул. "Втора" №21, с площ от 2400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м., съставляващо УПИ VIII-168 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер сто шестдесет и осем/ в квартал 26 /двадесет и шест/ по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи на имота: УПИ IX-169, УПИ VI – 176, УПИ VII-177, улица, ведно с построените в имота Жилищна сграда със застроена площ от 100 /сто/ кв.м. и Стопанска сграда със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м. Описание: Поземленият имот е с площ 2 400 кв.м., от които застроена площ 135 кв.м. Незастроената земя е оградена с метална ограда-оградна мрежа на метални колове. Съседните сгради са обитаеми целогодишно. Свободната земя не се обработва, има овощни дървета-череша, кайсия, две сливи,  круша, дюля, черница и две ябълки. Около жилищната сграда има циментови пътеки 1,30 м. широки с площ 21 кв.м., на места напукан и изронен цимент, има външна чешма Сградата се състои от три стаи, два коридора и кухня. Вътрешно стените и тавана са измазани с пръст, покрита с варова мазилка. Подовете са трамбована пръст със замазка от пръст. Къщата е с два входа. Допълнително през 78 год. е построено помещение-склад. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Генерал Тошево, акт №122, том 1, дв.вх.рег.№6935/11.12.2008 г. по изпълнително дело №20087370400467.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви