Земеделска земя

Начална цена: 2292.00 лв. Покажи в EUR

500 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 03.11.2017 10:00
Публикувана на: 27.09.2017 16:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ с площ от 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/ находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор 02508.26.35 /нула, две, пет, нула, осем, точка, две, шест, точка, три, пет/ по кадастралната карта одобрена със заповед №300-5-5 / 04.02..2004 г. на изпълнителния директор на АК, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 02508.26.33, имот с идентификатор 02508.26.254, имот с идентификатор 02508.26.255, имот с идентификатор 02508.26.34, имот с идентификатор 02508.26.36 Описание: имота е разположен на равен терен с правилна квадратна форма, не е ограден, граничи с неоградени имоти, не е снабден с електричество и вода, стопанисва се, обработва се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №86, том 1, дв.вх.рег. №729 от 29.03.2016 г. наложена по настоящото дело; възбрана № 232, том I, дв. вх. рег. № 2246/10.09.2016г., по изп. дело 20167360400094 по опис на ЧСИ Виктория Рогова;

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви