Къща

Начална цена: 101010.00 лв. Покажи в EUR

90 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 08.10.2017 до 08.11.2017
Обявяване на: 09.11.2017 08:30
Публикувана на: 04.10.2017 09:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в гр. Добрич ул. Сирма войвода № 24, представляващ дворно място с площ 967 (деветстотин шестдесет и седем) квадратни метра, включен в поземлен имот с идентификатор № 72624.602.698 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, шест, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 342, квартал 40, парцел ХІV, целият с площ 1056 (хиляда петдесет и шест) квадратни метра, при граници и съседи: 72624.602.697, 72624.602.842, 72624.602.683, 72624.602.682, 72624.602.699 и 72624.602.984, вдено с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 90 (деветдесет) квадратни метра, с идентификатор № 72624.602.698.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, шест, девет, осем, точка , едно), ведно с всички настоящи и бъдеи приращения подобрения и приращения в имота. Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен с почти правилна правоъгълна форма с лице от 20 м. и подход от юг от към ул. „Сирма войвода“. Дворното място е оградено от всички страни с масивна ограда-бетонови блокчета на височина 2,20 м. Незастроената земя не се обработва, текат довършителни работи по второстепенни постройки в дворното място. Поземленият имот е снабден с ток и вода, застроен и се стопанисва. Към него е приобщено и дворно място с идентификатор № 72624.602.842, което е без осигурен достъп и с неуредени граници, отворено от запад от към дворното място. За приобщаването на съседния имот и преместването на границата от изток, не са представени документи или строителни книжа. Сградата е съборена частично през 2012 г., като са запазени носещите стени и е доизградена  на височина, а застроената площ в момента на огледа е 137,65 кв.м. по измерване. Сградата се състои от жилищна част, складово помещение на юг със самостоятелен вход и избено помещение с вход от склада. Сградата е реновирана с масивна конструкция-ж.б колони, пояси и греди, носещи тухлени зидове с външна циментова мазилка, покрив скатен-дървен гредоред, покрит с цигли Брамак. Дограма за цялата сграда ПВЦ за прозорци и външни врати, вътрешни – MDF. Разпределението на Жилищната сграда е следното: входно антре, коридор, спалня, сервизно помеще ние-баня с тоалетна в едно, дневна с кухненски кът и две стаи. Складово помещение на юг и изба с обособен вход. Дневната е с изход на изток към лятна градина през ПВЦ вратопрозорец, а тавана е окачен. Сградата е снабдена с ток и вода, много добре стопанисвана. Година на реновиране  – 2013г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека № 123, том І, дв. вх. рег. № 4429/13.05.2014г. до размера на 93600 лв., възбрана № 27, том І, дв. вх. рег. № 316/18.01.2017г., възбрана № 178, том ІІІ, дв. вх. рег.V№ 9700/21.10.2016г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви