Склад

Начална цена: 123750.00 лв. Покажи в EUR

770 кв.м., Орляк
510003

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 10:00
Публикувана на: 04.10.2017 09:32
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижими имоти, находящи се в с.Орляк, общ. Тервел, обл.Добрич, в Стопанки двор – извън ПУП, а именно:Дворно място - поземлен имот с площ от 1.038 дка, съставляващ имот №510003 в землището на с.Орляк, с ЕКАТТЕ 53953, общ. Тервел, обл. Добрич, четвърта категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване – стопански двор, при граниици и съседи: имот №510018 – полски път на Община Тервел, имот №000181 – полски път на Община Тервел, имот №510002 – селскостопански склад на „Орляк 07“ ООД, имот №510017 – полски път на Община Тервел, ВЕДНО с построената в него: Масивна стопанска сграда – административна сграда и стол, състояща се от: А. Двуетажна масивна сграда от традиционно монолитна конструкция с тухлени стени, със застроена площ от 590 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 599 кв.м.; Б. Масивна сграда от традиционно монолитна конструкция с тухлени стени, със застроена площ от 177 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 171 кв.м., както и всички други подобрения и приращения в имота;

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви