Склад

Начална цена: 129525.00 лв. Покажи в EUR

1632 кв.м., Орляк
№510007

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 10:00
Публикувана на: 04.10.2017 09:39
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижими имоти, находящи се в с.Орляк, общ. Тервел, обл.Добрич, в Стопанки двор – извън ПУП, а именно: Дворно място - поземлен имот с площ от 7.907 дка, съставляващ имот №510007 в землището на с.Орляк, с ЕКАТТЕ 53953, общ. Тервел, обл. Добрич, четвърта категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване – стопански двор, при граниици и съседи: имот №510014 – стопански двор на ЗК Надежда, №510018 – полски път на Община Тервел, имот №510006 – стопански двор на ДПФ – МЗХ, имот №510005 – стопански двор на „Орляк 07“ ООД, имот №000170 – жилищна територия на населени места и имот №510020 – полски път на Община Тервел, ВЕДНО с построените в него: А. Масивна стопанска сграда от желязна конструкция с тухлени стени – Навес №102 /сто и две/, със застроена площ от 735 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 754 кв.м.; Б. Масивна стопанска сграда от желязна конструкция с тухлени стени – Навес №32 /тридесет и две/, със застроена площ от 721 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 752 кв.м; В. Масивна стопанска сграда от монолитна конструкция с тухлени стени – Незавършен строителен обект /парокотелно/, със застроена площ от 126 кв.м., както и всички други подобрения и приращения в имота;

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви