Склад

Начална цена: 61650.00 лв. Покажи в EUR

511 кв.м., Орляк
510013

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 10:00
Публикувана на: 04.10.2017 09:48
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижими имоти, находящи се в с.Орляк, общ. Тервел, обл.Добрич, в Стопанки двор – извън ПУП, а именно: Дворно място - поземлен имот с площ от 1.205 дка, съставляващ имот №510013 в землището на с.Орляк, с ЕКАТТЕ 53953, общ. Тервел, обл. Добрич, четвърта категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване – стопански двор, при граниици и съседи: имот №510012 – стопански двор на „Орляк 07“ ООД, №510018 – полски път на Община Тервел, имот №510014 – стопански двор на ЗК Надежда, имот №050030 – друг жил.терен на общински остатъчен фонд и имот №510018 – полски път на Община Тервел, ВЕДНО с построените в него: А. Масивна стопанска сграда от монолитна конструкция – Склад №91 /деветдесет и едно/, със застроена площ от 275 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 271 кв.м.; Б. Масивна стопанска сграда от монолитна конструкция - Склад №93 /деветдесет и три/, със застроена площ от 241 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 240 кв.м, както и всички други подобрения и приращения в имота;

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви