Земеделска земя

Начална цена: 8640.00 лв. Покажи в EUR

7000 кв.м., Подслон

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 08:30
Публикувана на: 04.10.2017 10:24
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в село Подслон, община Добричка, област Добрич, представляващ mоземлен имот, с предназначение – земеделска земя, с начин на трайно ползване НИВА, с площ 7000кв.м.  (седем хиляди) квадратни метра, ІІІ (трета) категория, в местността „ЧАИР ТАРЛА», имот с №020050 (двадесет хиляди и петдесет) по плана за земеразделяне землището на с. Подслон, ЕКАТТЕ 57087, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи имоти: № 020049, № 020033, № 020051. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1.Възбрана №188, книга възбрани, том 3, дв.вх.рег. №10506/04.10.2013г. 2. Договор за аренда №189, книга вписвания, том 2, дв.вх.рег.№561/15.01.2013г. за срок от 10г., като арендното вземане е изплатено авансово в пълен размер.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви