Магазин

Начална цена: 19125.00 лв. Покажи в EUR

23 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 09:00
Публикувана на: 04.10.2017 10:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в град Добрич, улица "Бачо Киро" 12, ет.1, с идентификатор 72624.614.1736.5.17(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, едно, седем, три, шест, точка, пет, точка, едно, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със заповед КД-14-08-Д840/21.07.2008г. на Началник на СГКК - Добрич, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с площ от 22,71(двадесет и две цяло и седемдесет и една стотни) квадратни метра, ведно с прилежащи части от 2,45(две цяло и четиридесет и пет стотни) квадратни метра от общите части на сградата, при граници и съседи: на същия етаж - 72624.614.1736.5.16, 72624.614.1736.5.18, под обекта - 72624.614.1736.5.19, 72624.614.1736.5.20, над обекта - 72624.614.1736.5.4 Описание: Обектът е офис, който не е в експлоатация. Състои се от търговска зала и сервизно помещение. Подходът е през двора от запад, откъм улица „Бачо Киро“. Обектът е изграден, но не е довършен и оборудван, съгласно изискванията за подобен тип обекти. Подът в залата и сервизното помещение е бетон. Стените са тухлени зидове с външна минерална мазилка и вътрешна циментова гладка. Сервизното помещение се състои от умивалня и санитарен възел с под и таван-бетон, стени-циментова гладка мазилка, без врати. Обектът е с ПВЦ вратопрозорец на цялата западна стена, снабден с ел. и ВИК инсталации на изводи. Търговският обект се намира в монолитна четириетажна сграда- един партерен етаж с гаражи, първи етаж с търговски обекти, три жилищни и тавански етаж, изградена в периода 2007-2009г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. Възбрана№131, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2037/14.03.2016г. 2. Възбрана №77, книга възбрани, том 4, дв.вх.рег. №12048/17.12.2015г. 3. Възбрана №96, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег. №4972/26.04.2012г. 4. Възбрана №183, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег. №2975/12.03.2012г. 5. Възбрана №143, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег. №1550/05.03.2010г. 6. Възбрана №118, книга възбрани, том 3, дв.вх.рег. №10767/29.09.2009г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви