Къща

Начална цена: 148000.00 лв. Покажи в EUR

397 кв.м., ДОБРИЧ
гр.Добрич, ул. "Ген.Георги Попов" № 60А

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 07.11.2017 10:00
Публикувана на: 04.10.2017 15:11
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на три етажа с идентификатор 72624.618.4.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота по акт за собственост: гр.Добрич, ул. "Ген.Георги Попов" № 60А /шестдесет А/, а съгласно скица с адрес на поземления имот: гр.Добрич, ул. "Ген. Георги Попов" № 60 /шестдесет/, построена на основание отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с площ от 138 /сто тридесет и осем/ кв.м., представляващ част от имот с площ от 294 /двеста деветдесет и четири/ кв.м. с идентификатор 72624.618.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири/, номер по предходен план: 609000400, при съседи на имота: 72624.616.571, 72624.618.5, 72624.618.31 и 72624.618.3, състояща се от: ЖИЛИЩЕ на първия етаж, състоящо се от две стаи, дневна, баня, тоалетна, коридор и стълбище, със застроена площ от 82.00 /осемдесет и два/ кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.4.2.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири, точка, две, точка, едно/, при съседи: на етажа - обект с идентификатор 72624.618.4.2.4; ЖИЛИЩЕ на втория етаж, състоящо се от пет стаи, дневна, баня, тоалетна, коридор и стълбище, със застроена площ от 127.00 /сто двадесет и седем/ кв.м. и тераси с площ от 30.60 /тридесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.4.2.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири, точка, две, точка, две/, при съседи: под обекта - 72624.618.4.2.1, над обекта - 72624.618.4.2.3; ЖИЛИЩЕ на третия етаж, състоящо се от пет стаи, дневна, баня, тоалетна, коридор и стълбище, със застроена площ от 127.00 /сто двадесет и седем/ кв.м. и тераси с площ от 30.60 /тридесет цяло и шестдесет стотни/кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.4.2.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, четири, точка, две, точка, три/, при съседи: под обекта - 72624.618.4.2.2.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви