Земеделска земя

Начална цена: 21000.00 лв. Покажи в EUR

10644 кв.м., Шабла

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 10.10.2017 до 10.11.2017
Обявяване на: 13.11.2017 11:00
Публикувана на: 06.10.2017 08:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

-ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 10.644 дка/ десет цяло шестстотин четиридесет и четири декара/ III (трета) категория на земята, в местността „ ТАШЛЪЮК“ в землището на гр. Шабла, с идентификатор 83017.89.30 /осем, три, нула, едно, седем, точка, осем, девет, точка, три, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шабла, община Шабла, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план: 089030, квартал 0, при граници и съседи със следните идентификатори: 83017.89.31, 83017.89.26, 83017.89.66 и 83017.89.44. Описание: Поземленият имот е разположен северно от гр. Шабла на равен терен, среден за масива с подход по полски път от североизток, обработва се, арендува се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбратна, вписана в СВ гр. Каварна под № 105, том І, дв.вх.рег.№ 811/02.05.2017 г.; Договор за аренда, вписан в СВ – Каварна под № 34, том ІV, дв.вх.рег.№2361/21.04.2005 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви