Земеделска земя

Начална цена: 7200.00 лв. Покажи в EUR

3814 кв.м., Шабла

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 10.10.2017 до 10.11.2017
Обявяване на: 13.11.2017 11:00
Публикувана на: 06.10.2017 08:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 3814 кв.м./ три хиляди осемстотин и четиринадесет квадратни метра/ III (трета) категория на земята, в местността „ ТАРАМБИЧОВИТЕ ГРАДИНИ“ в землището на гр. Шабла, с идентификатор 83017.38.51 /осем, три, нула, едно, седем, точка, три, осем, точка, пет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Шабла, община Шабла, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи със следните идентификатори: 83017.38.50, 83017.38.11, 83017.38.20 и 83017.38.55. Описание: Поземленият имот е разположен северно от гр. Шабла на равен терен, среден за масива с подход по полски път от изток, обработва се, арендува се.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви