Земеделска земя

Начална цена: 2992.50 лв. Покажи в EUR

1501 кв.м., Безводица

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 17.11.2017 10:00
Публикувана на: 09.10.2017 08:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 3001 кв.м. /три хиляди и един квадратни метра/ находящ се в с. Безводица, местност “КЬОР КУВИЯ”, общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор 03174.15.53 /нула, три, едно, седем, четири, точка, едно, пет, точка, пет, три/ по кадастралната карта одобрени със Заповед № 300-5-99/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № 18-4426-07.04.2014 г./07.04.2014 г. на Началника на СГКК Добрич, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатор: №03174.15.40, №03174.15.29, №03174.15.20, №03174.15.52. Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, има правилна праовъгълна форма, среден за масива, стопансива се, обработва се, арендува се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: Възбрана вписана под №228, том 1, книва ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег. №2085/14.08.2017 г. по настоящето изпълнително дело; Възбрана вписана под №179, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег. №1631/25.07.2014 г. наложена от НАП Добрич; Договор за аренда вписан под №109, том 2, книа ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№1592/30.05.2012 г. за срок от 5 стопански години, като същият изчти на на 01.1.2017 г.; Възбрана вписана под №7, том 2, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег. №3112/07.11.2011 г. наложена от ЧСИ Слави Сербезов.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви