Двустаен апартамент

Начална цена: 36000.00 лв. Покажи в EUR

47 кв.м., ПЛОВДИВ
ЖК ТРАКИЯ БЛ.223, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.20/59

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Кремена Павлова Петрова
Срок: от 12.11.2012 до 12.12.2012
Обявяване на: 13.12.2012 09:00
Публикувана на: 17.10.2012 12:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.1021.1.44 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно нула две едно точка едно точка четири четири/, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г., с адрес на имота: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив п.к. 4000, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 223 /двеста двадесет и три/ и 223 - А1 /двеста двадесет и три - А едно/ /по нотариален акт/, вх. Б, ет. 7 /седми/, ап. 20/59 /двадесет/петдесет и девет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.1021 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно нула две едно/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 46.92 /четиридесет и шест цяло и деветдесет и два/ кв. м.; Прилежащи части: изб. помещение № 20 /двадесет/ - 4,81 /четири цяло осемдесет и един/ кв. м. /при граници - отляво - изба № 21 /двадесет и едно/ по нотариален акт/ и 0,949 % /нула цяло деветстотин четиридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата /0,949 % /нула цяло деветстотин четиридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж - по нотариален акт/; Ниво: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784.540.1021.1.45, 56784.540.1021.1.43 /отляво - апартамент 19/58 /деветнадесет/петдесет и осем/, отдясно - апартамент 21/60 /двадесет и едно/шестдесет/ по нотариален акт/; Под обекта: 56784.540.1021.1.41 /отдолу - апартамент 17/50 /седемнадесет/петдесет по нотариален акт/; Над обекта: 56784.540.1021.1.47 /отгоре - апартамент 23/68 /двадесет и три/шестдесет и осем по нотариален акт/; стар идентификатор: няма.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Кремена Павлова Петрова
Служебен номер: 818
Телефон: 032 - 638585
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Ангел Кънчев No.8, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Кремена Павлова Петрова

Актуални обяви