Жилищна сграда

Начална цена: 11700.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., Гурково
244-2016-УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №1

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 24.11.2017 09:00
Публикувана на: 11.10.2017 16:27
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 18160.501.173/едно, осем, едно, шест, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гурково, общ.Балчик, обл.Добрич, одобрени със Заповед 300-5-84/13.10.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес:с.Гурково, ул.Стара Планина №1, с площ:1394.000/хиляда триста деветдесет и четири/кв.м., с трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване/до 10м/, със съседи:18160.501.549, 18160.501.174, 18160.501.550, 18160.501.476, 18160.501.543, ВЕДНО сграда с идентификатор 18160.501.173.1/едно, осем, едно, шест, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, три, точка, едно/, със застроена площ:78.000/седемдесет и осем/кв.м., брой етажи:1, предназначение:ЖИЛИЩНА СГРАДА-еднофамилна.

ЧСИ

Име: Слави Русев Сербезов
Служебен номер: 739
Телефон: 058 - 605766
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, пл. Свобода No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Слави Русев Сербезов

Актуални обяви