Къща

Начална цена: 1350.00 лв. Покажи в EUR

96 кв.м., ТЕРВЕЛ
ул."Оборище" № 23

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 27.10.2017 до 27.11.2017
Обявяване на: 28.11.2017 10:00
Публикувана на: 12.10.2017 09:27
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. "Оборище" № 23, а именно: Сграда с идентификатор 72271.501.713.4 със застроена площ 76 кв.м., по скица, а по акт за собственост с площ от 52 кв.м., строено през 1957 г., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; Сграда с идентификатор 72271.501.713.5 със застроена площ 30 кв.м., по скица, а по акт за собственост от 24 кв.м. строено през 1967 г., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по скица, а по акт за собственост: пристройка и Сграда с идентификатор 72271.501.713.3 със застроена площ 20 кв.м. по скица, а акт за собственост от 16 кв.м. , брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по скица, а по акт за собственост: гараж, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от общите части на сградите и 1/3 /една трета/ идеални части от 405 кв.м. отстъпено право на строеж върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72271.501.713 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица: 794 кв.м., а по документ с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал: 45, парцел XIV, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794, 72271.501.725, 72271.501.714.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви