Парцел

Начална цена: 29175.00 лв. Покажи в EUR

6535 кв.м., Рогачево
местност Орта Чаллък, идентификатор 62788.25.127

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 17.11.2017 09:00
Публикувана на: 13.10.2017 09:32
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62788.25.127 /номер по предходен план 025127/, с площ от 6 535 кв.м. (шест хиляди, петстотин тридесет и пет квадратни метра) по кадастралната карта на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед №300-5-73 /15.09.2003 г.,изменена със Заповед №КД-14-08-1486/02.08.2006 г. на Началника на СГКК - Добрич, местност Орта Чаллък, трайно предназначение на територията: урбанизирана ; начин на трайно ползване: незастроен за жилищни нужди, при съседи на поземления имот:62788.25.17, ,62788.25.150, 62788.25.146, 62788.25.128, 62788.25.53, ведно с всички бъдещи подобрения и други приращения в имота

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви