Къща

Начална цена: 21640.50 лв. Покажи в EUR

2155 кв.м., Летница

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 19.12.2017 до 19.01.2018
Обявяване на: 22.01.2018 14:00
Публикувана на: 07.12.2017 16:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №43476.315.1212 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: град Летница, п.к. 5570, ул. „Тодор Каблешков“ № 4, с площ 2155 /две хиляди сто петдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, при съседи на имота – имоти с идентификатори 43476.315.1213, 43476.315.1390, 43476.315.2008, 43476.315.1211, 43476.315.1218, 43476.315.1217, заедно и реално с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.1212.1 /четиридесет и три хиляди четири стотин и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет точка едно/, със застроена площ: 55 /петдесет и пет/ кв.м., брой етажи – 1 /един/, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.1212.2 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет точка две/, със застроена площ: 22/двадесет и две/ кв.м., брой етажи-1 /един/, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.1212.3 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет точка три/, със застроена площ: 45 /четиридесет и пет/ кв.м., брой етажи – 1 /един/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.1212.4 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет точка четири/, със застроена площ: 23 /двадесет и три/ кв.м., брой етажи – 1 /един/, СЕЛСКО СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.1212.5 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет точка пет/, със застроена площ: 53 /петдесет и три/ кв. м., брой етажи – 1 /един/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.1212.6 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка хиляда двеста и дванадесет точка шест/, със застроена площ: 55 /петдесет и пет/ кв.м., брой етажи – 1 /един/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №590/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Мичева, тел. 0878464946,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви