Бензиностанция

Начална цена: 604808.84 лв. Покажи в EUR

570 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
ул. МУСАЛА №24

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Димитър Стоев Димитров
Срок: от 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 12.01.2018 09:00
Публикувана на: 07.12.2017 19:04
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.502.283 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет ,точка,петстотин и две,точка,двеста осемдесет и три/ находящ се в гр. Стара Загора,обл. Стара Загора по КККР одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК с адрес на ПИ:гр.Стара Загора,ул.”Мусала”,№ 24 с площ: 3007 /три хиляди и седем /кв. м. ,трайно предназначение на територията :Урбанизирана,начин на трайно ползване:За бензиностанция , газстанция.Номер по предходен план-15001,квартал 527-А,парцел :VІІ.Съседи: 68850.502.95, 68850.502.362, 68850.502.282, 68850.502.342, 68850.512.875, 68850.502.361 ВЕДНО СЪС СГРАДИТЕ попадащи върху ПИ с идентификатор 68850.502.283.: СГРАДА с идентификатор 68850.502.283.1 ЗП 223 кв. м.,брой етажи 1,предназначение: Сграда за търговия – Представлява търговски обект за промишлени стоки , заведение за закуски , каси , офис и обслужващи помещения Сградата е оборудвана с климатична , вентилационна инсталация , пожароизвестителна система и система за охрана;СГРАДА с идентификатор 68850.502.283.2 със ЗП от 367 кв. м.,брой етажи 1 , предназначение:Сграда за търговия.- Представлява масивен навес с „Т” образна форма под който са разположени колонки за продажба на гориво ; СГРАДА с идентификатор 68850.502.283.3 със ЗП от 33.кв. м. ,брой етажи 1,предназначение :Сграда за търговия- представлява АВТОМИВКА – тунелен тип с метални колони и страни поликарбонат където е разположена стационарна пароструйка;СГРАДА идентификатор 68850.502.283.4 със ЗП от 13 кв. м. ,брой етажи 1, предназначение:Постройка на допълващо застрояване склад оборудван с помпа и пластмасов водосъдържател. В имота има изградени ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ - за бензин 2х25 куб. и 1х10 куб.м , за дизел 2х25 куб.м и газ пропан- бутан -10 куб.м., система от тръбопроводи , свързваща изградените резервоари с разтоварище , колонките за продажба на гориво и нивомерна система Бензиностанцията е въведена в експлоатация през 2004 и е работила до м.август 2017 г. Имотът се продава с наличните 2 броя колонки за гориво м.Niovo Pignone тип. DPX- F с възможност за зареждане на автомобили от двете страни с по 8 броя пистолети за зареждане на всяка колонка оборудвани със система за улавяне на бензинови пари и газ колонка ЕФИР DLPG- E2001P I с възможност за зареждане от двете страни .Нивомерната система е TLS -2. Климатичната инсталация и вентилация е с управление ISTOBAL.S.A с климатизатори PO 60 P с три външни тела м.FUJISU r FUJ1.Автомивката е оборудвана със стационарна пароструйка ISTOBAL.S.A като стойността на тези вещи прикрепени към имота е 44706.60 лв./четиридесет и четири хиляди седемстотин и шест лева и шестдесет стотинки/ с вкл.ДДС , представляваща 85 % от тяхната оценка Начална цена ,от която ще започне наддаването по проданта на имота включваш терен, сгради и оборудването посочено по-горе е 604808.84 лв. / шестстотин и четири хиляди осемстотин и осем лева и осемдесет и четири стотинки / с вкл.ДДС в тази цена в размер на 22 595,34 лв. ОГЛЕД всеки ден през времетраене на проданта от 10.30 -15.00 ч. след предварителна уговорка с ЧСИ Димитров. Наддавателните предложения се подават в РС Ст.Загора до 11.01.2018 г. до края на работното време на съда . Отваряне на постъпилите предложения на 12.01.2018 г. от 09.00 ч.

ЧСИ

Име: Димитър Стоев Димитров
Служебен номер: 867
Телефон: 0431 - 63291
E-mail: [email protected]
Адрес: Казанлък, ул. Иван Вазов No3, ет.2, офиси No3 и No4
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Димитър Стоев Димитров

Актуални обяви