Къща

Начална цена: 7029.00 лв. Покажи в EUR

25 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. "Лозенски механи" № 6

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 23.01.2018 09:20
Публикувана на: 19.12.2017 11:11
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 41112.506.28 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален номер петстотин и шест, поземлен имот двадесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-96/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с административен адрес: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул. "ЛОЗЕНСКИ МЕХАНИ" № 6, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 427 (четиристотин двадесет и седем квадратни метра) кв.м., стар номер 506028, ведно с ½ (една втора) иделна част от построената в имота сграда с идентификатор 41112.506.28.1 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален номер петстотин и шест, поземлен имот двадесет и осем, сграда едно), с функц. предназначение- друг вид сграда за обитаване, брой етажи един, застроена площ от 43 (четиридесет и три) квадратни метра, както ½ (една втора) иделна част от сграда с идентификатор 41112.506.28.2 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален номер петстотин и шест, поземлен имот двадесет и осем, сграда две), с функц. предназначение- друг вид сграда за обитаване, брой етажи един, застроена площ от 6,00 (шест) квадратни метра, при съседи: ПИ 41112.506.38, ПИ 41112.506.29, ПИ 41112.506.27 и ПИ 41112.506.5, а по документ за собственост: дворно място, намиращо се в м. "Лозенски механи" в землището на гр. Кюстендил, извън регулацията на града, цялото състоящо се от 500,00 (петстотин) квадратни метра, празно и застроено място, заедно с построената в него полумасивна жилищна сграда, при съседи и граници: ул. "Лозенски механи", Тодор Кукларски, Любен Митов и н-ци на Никола Иванов

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви