Двустаен апартамент

Начална цена: 28900.00 лв. Покажи в EUR

79 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. "Цар Освободител" № 239, бл.149, вх.А, ет.9, ап.27

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Срок: от 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 23.01.2018 09:00
Публикувана на: 19.12.2017 14:26
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.1275.1.27 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот хиляда двеста седемдесет и пет, сграда едно, обект двадесет и седем/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 239, бл.149, вх. А, ет.9, ап.27, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.1275 с Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ от 78.90 кв.м. /седемдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.1275.1.26, Под обекта: 41112.503.1275.1.24, Над обекта: 41112.503.1275.1.30, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/ с площ 4.63 кв.м., заедно с припадащите се 3.786 % /три цяло седемстотин осемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съгласно Схема № 5720 от 01.12.2011 г. на СГКК град Кюстендил. Началната цена, от която ще започне наддаването е 28 900 лв. /двадесет и осем хиляди и деветстотин лева/.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор
  • Регулация

ЧСИ

Име: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Служебен номер: 742
Телефон: 078 - 55 44 25
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител No 54
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

Актуални обяви