Земеделска земя

Начална цена: 13317.60 лв. Покажи в EUR

16758 кв.м., Расово
местност Под окопа

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 30.01.2018 12:30
Публикувана на: 21.12.2017 14:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

• ИМОТ № 603035 в землището на с. Расово, ЕКАТТЕ 62222, община Медковец, обл. Монтана, с площ от 16,758 дка и начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: На юридически лица, Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността «Под окопа», при граници и съседи: имот № 000121 Полски път на Община, имот № 603036 Нива на Павлина Крумова Василева, имот № 603015 Нива на Държавен поземлен фонд, имот № 603014 Нива на Евлоги Любенов Иванов, имот № 603034 Нива на Иванка Кръстева Николова

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви