Земеделска земя

Начална цена: 620.00 лв. Покажи в EUR

3200 кв.м., Радювене
Община Ловеч, с. Радювене

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 02.01.2017 до 02.02.2017
Обявяване на: 05.02.2017 14:00
Публикувана на: 22.12.2017 14:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.52.51 /шест. девет. пет. две. три. пет. две. пет. едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 74 / 30.11.2007 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – гр. Ловеч, адрес на поземления имот: с. Радювене, община Ловеч, област Ловеч, местност „КАМЕНИЦА“, площ на поземления имот: 3200 кв. м. (три хиляди и двеста квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, номер по предходен план: 052051, стар идентификатор: няма, съседи: 69523.52.60; 69523.518.7; 69523.518.9; 69523.518.8.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 936/2017г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви