Едностаен апартамент

Начална цена: 18400.00 лв. Покажи в EUR

31 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. Краков № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Мария Георгиева Глушкова
Срок: от 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 30.01.2018 08:30
Публикувана на: 28.12.2017 13:08
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.503.1.9.15 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка едно точка девет точка едно пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008г, на изпълнителния директор на АГКК, /апартамент № 16 по Договор за продажба на недвижим имот по реда на НДИ от 27.07.1993 година, ОНС В. Търново/, с административен адрес: град Велико Търново, ул. „Краков“ № 8, вх. „А“, ет. 2, ап. 15, който самостоятелен обект се намира на втори етаж, в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.503.1 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка едно/, с предназначение – жилище, апартамент, със застроена площ на апартамента 31,44 /тридесет и едно цяло и четиридесет и четири стотни/ квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненска ниша, баня - тоалетна, коридор и една тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата по Схема № 1653 от 30.03.2009 г., СГКК В. Търново: на същия етаж: север – 10447.503.1.9.16, под обекта - 10447.503.1.9.6, над обекта - 10447.503.1.9.24, и граници по Договор за продажба на недвижим имот по реда на НДИ от 27.07.1993 година, ОНС В. Търново: изток – стълбище, запад – улица „Краков“, север – двор и апартамент № 17, юг - апартамент № 15 на Недьо Стоянов Златев, отгоре – апартамент № 26 на Димитър Александров Димитров, отдолу – апартамент № 6, заедно с 1/3 /една трета/ идеална част от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21/двадесет и едно/, в същата сграда, цялото с площ 6,62 /шест цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници: изток – избено помещение № 20, запад – улица „Краков“, север – двор, юг - коридор, заедно с 0,4430 % /нула цяло четири хиляди четиристотин и тридесет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, собственост на ипотекарните длъжници по делото Марийка Тодорова Чавгова, ЕГН 5106191479 и Анчо Георгиев Чавгов, ЕГН 4811171505.

ЧСИ

Име: Мария Георгиева Глушкова
Служебен номер: 730
Телефон: 062 - 605082
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No10, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://m-glushkova.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Георгиева Глушкова

Актуални обяви