Магазин

Начална цена: 15280.00 лв. Покажи в EUR

79 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
ул.Баба Иванка № 12 вх.Б ет.1 обект 2

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 08.01.2018 до 08.02.2018
Обявяване на: 09.02.2018 13:00
Публикувана на: 28.12.2017 15:53
Резултат: Нестанала. Спряна - внесени 30% от дълга

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.8.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка осем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Димитровград община Димитровград област Хасково, одобрени със Заповед РД- 18-38/05.07.2006г на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Димитровград, п.к.6400, ул.Баба Иванка № 12 /дванадесет/, вход Б /буква Б/, етаж 1 /едно/, обект 2 /две/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1010.17 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 79.23 кв.м. /седемдесет и девет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС с идентификатор № 21052.1010.17.8.1, под обекта - няма, над обекта-СОС с идентифиткатор № 21052.1010.17.8.4, ВЕДНО с прилежащото МАЗЕ № 2 /две/ от вход Б /буква „Б“/, с площ от 18.38 кв.м. /осемнадесет цяло тридесет и осем стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 9.83 % /девет цяло и осемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на блока, ВЕДНО с ПРИСТРОЙКА, представляваща външни стълби с площ от 5,50 кв.м. /пет цяло и петдесет десети квадратни метра/ и рампа с площ от 7.00 квадратни метра /седем квадратни метра/ - към обект "Самостоятелен обект в сграда /Преустройство на апартамент в магазин за хранителни стоки с външни стълби", на ул.Баба Иванка № 12/дванадесет/, вх.Б /буква „Б“/, ап.2 /две/, квартал 30 /тридесети/ кв.Изток, съгласно влязъл в сила ПУП, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 21052.1010.17.8.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка осем точка две/, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 21052.1010.17 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет/, целият с площ от 18 003,00 кв.м. /осемнадесет хиляди и три квадратни метра, при граници за поземления имот: имот 21052.1010.13, имот 21052.1010.16.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви