Офис

Начална цена: 35100.00 лв. Покажи в EUR

59 кв.м., ХАСКОВО
бул."България" № 150, ет. 6, обект 6

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 05.01.2018 до 05.02.2018
Обявяване на: 06.02.2018 11:30
Публикувана на: 03.01.2018 10:13
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОФИС № 6 (шест), разположен на VI (шести) етаж от шестетажен ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "ГРАДСКИ ХАЛИ", представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.722.66.1.182 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и две, точка, шестдесет и шест, точка, едно, точка, сто осемдесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: град Хасково, п.к. 6300, бул."България" № 150 (сто и петдесет), ет. 6 (шест), обект 6 (шест), самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.722.66 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и две, точка, шестдесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект: За Офис; брой нива на обекта: 1 (едно); посочена в документа площ: 59,01 кв.м. (петдесет и девет цяло и един квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СОС с идентификатор № 77195.722.66.1.183; под обекта: СОС с идентификатор № 77195.722.66.1.159, СОС с идентификатор № 77195.722.66.1.158 и СОС с идентификатор № 77195.722.66.1.157; над обекта: няма. ВЕДНО със съответните прилежащи части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който по документи за собственост представлява общински УПИ V (пети) в квартал 524 А (петстотин двадесет и четири буква"А"), с предишна номерация - УПИ I в квартал 524 (петстотин двадесет и четири), по плана на град Хасково

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви