Фабрика

Начална цена: 916920.00 лв. Покажи в EUR

17085 кв.м., Любимец

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 09.01.2018 до 09.02.2018
Обявяване на: 12.02.2018 14:00
Публикувана на: 03.01.2018 11:56
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III (три римско) - за "Фабрика Детелина" в квартал 180 (сто и осемдесет), по действащия план на град Любимец, община Любимец, област Хасково, одобрен с Решение № 101 на Общински съвет с пр. № 12 / 24.02.2005 г., с площ на имота от 17 085,00 кв.м. (седемнадесет хиляди и осемдесет квадратни метра), при граници и съседи: улица, УПИ II - за спортни площадки, улица, ВЕДНО с изградените в урегулирания поземлен имот: 1.) Производствена сграда, на един етаж, с масивна конструкция, със застроена площ от 1560,00 кв. (хиляда петстотин и шестдесет квадратни метра), находяща се в югозападната част на поземления имот, при граници: североизток - производствена сграда, югоизток, югозапад и северозапад - външен зид; 2.) Портална столова, масивна конструкция, на един етаж, със застроена площ от 140,00 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра), находяща се в северозападната част на поземления имот, при граници: североизток - външен зид, югоизток - Производствена сграда, югозапад и северозапад - Сграда на два етажа с административна и жилищна част; 3.) Производствена сграда, на един етаж, масивна конструкция, със застроена площ от 5 630,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра), ВЕДНО с МАЗЕ с площ от 810,00 кв.м. (осемстотин и десет квадратни метра), находяща се в североизточната част на поземления имот, при граници: североизток и югоизток - външен зид, югозапад - Производствена сграда, северозапад - Сграда на два етажа с административна и жилищна част и Портална столова; 4.) Сграда на два етажа, масивна конструкция, със застроена площ от 425,00 кв.м. (четиристотин двадесет и пет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 1 195,00 кв.м. (хиляда сто деветдесет и пет квадратни метра), находяща се в северозападната част на поземления имот, състояща се от административна част на първи етаж, целия с площ от 425,00 кв.м. (четиристотин двадесет и пет квадратни метра) и жилищна част на втори етаж, състояща се от три броя жилища - апартаменти, както следва: 4.1.) Жилище-апартамент, находящо се на втори етаж, над административна част, и столова в производствена сграда със застроена площ от 260,00 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра); 4.2.) Жилище-апартамент, находящо се на втори етаж, над административна част, и столова в производствена сграда със застроена площ от 230,00 кв.м. (двеста и тридесет квадратни метра); 4.3.) Жилище-апартамент, находящо се на втори етаж, над административна част, и столова в производствена сграда със застроена площ от 280,00 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра), при границина сградата: североизток - външен зид и Портална столова, югоизток - Производствена сграда, югозапад и северозапад - външен зид, ВЕДНО с всички други настоящи и бъдещи трайни подобрения, приращения и насаждения в имота.

Екстри

  • Вода
  • Локално отопление
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви