Други

Начална цена: 28139.76 лв. Покажи в EUR

1045 кв.м., ХАСКОВО
ул."Заря"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 05.01.2018 до 05.02.2018
Обявяване на: 06.02.2018 12:00
Публикувана на: 03.01.2018 12:11
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.737.403 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин тридесет и седем, точка, четиристотин и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-63 / 05.10.2006 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-26-865 / 27.11.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК, стар идентификатор: 77195.737.312; 77195.737.314; 77195.737.313; 77195.737.301, с номер по предходен план: квартал: 90 Б (деветдесет буква "Б"), парцел: XXV (двадесет и пет); с адрес на поземления имот: град Хасково, ул."Заря", с площ: 1 045 кв.м. (хиляда четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно позлване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатори: 77195.737.13, 77195.737.12, 77195.737.11, 77195.737.10, 77195.737.2, 77195.737.317 и 77195.737.360. Изпълненото застрояване е максимално по показателите на този имот, т.к. правото на строеж върху имота е реализирано на 100% (сто процента).

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви