Земеделска земя

Начална цена: 7387.20 лв. Покажи в EUR

4045 кв.м., Църквица
землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642, община Джебел

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Гергана Веселинова Божкова
Срок: от 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 20.02.2018 10:45
Публикувана на: 05.01.2018 09:44
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА, находяща се в обл.Кърджали, общ.Джебел, землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642 /седемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и две/, местността "КИРСЕ АРДЪ", представляваща имот №000405 /нула, нула, нула четиристотин и пет/, по картата на землището, IX /девета/ категория, с площ от 4.045 /четири декара и четиридесет и пет кв.м./ дка, при граници на имота съгласно документ за собственост: имот №000510- нива на наследниците на Юсуф Хасанов Беличев; имот №000027 - път на Държавата; имот №000507 - пасище, мера на наследниците на Хасан Халил Юмер, и граници на имота съгласно скица на Общинска служба по земеделие: имот №000510- нива на наследниците на Юсуф Хасанов Беличев; имот №000027 - път III кл. на Държавата; имот №000403-горска нива на наследниците на Изет Бекиров Еминов, имот №011014- залесена територия на МЗГ-ДА и имот №000507 - пасище, мера на наследниците на Хасан Халил Юмер.

ЧСИ

Име: Гергана Веселинова Божкова
Служебен номер: 902
Телефон: 0361 2 21 03
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.Кърджали, ул. Отец Паисий №12, бл.3, вх.Б, етаж партер
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.kantora902.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Веселинова Божкова

Актуални обяви