Къща

Начална цена: 106300.00 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. "Хаджи Димитър" № 17А

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 16.01.2018 до 16.02.2018
Обявяване на: 19.02.2018 09:20
Публикувана на: 05.01.2018 10:57
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ парцел Х /десети/, имот планоснимачен № 3517 /три хиляди петстотин и седемнадесет/, в квартал 76 /седемдесет и шести/ по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед № 1798/28.08.1989 год., състоящ се от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. метра празно и застроено, при съседи на имота: ул. „Хаджи Димитър“ и УПИ №№ ХІ-3516, ХV-3512, ХVІ-3511, ХVІІ-3510 и ІХ-3518, заедно с ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х /десети/, имот планоснимачен № 3517 /три хиляди петстотин и седемнадесет/, в кв. 76 /седемдесет и шести/ по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед № 1798/28.08.1989 год., урегулиран, състоящ се от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. метра празно и застроено място, при съседи на имота: ул. „Хаджи Димитър“ и имоти пл. №№ ХІ-3516, ХV-3512, ХVІ-3511, ХVІІ-3510 и ІХ-3518, който етаж е преустроен в търговски обект и офис, ведно с принадлежащите на този етаж 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК поземленият имот в който е построена сградата, в която се намира този етаж е с идентификатор 41112.500.956 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест/, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ № 17 А, с площ: 281 /двеста осемдесет и един/ кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3517, квартал: 76, парцел: Х, при съседи: 41112.500.964, 41112.500.963, 41112.500.961, 41112.500.957, 41112.500.884 и 41112.500.855, като този етаж се намира в сграда с идентификатор 41112.500.956.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест, сграда едно/ със застроена площ 81. 00, с брой етажи 2 /два/, предназначение:Жилищна сграда-еднофамилна, в която сграда съгласно удостоверение на АГКК № 94-5069-10-10-4615/09.09.2013г.- няма обособени схеми за самостоятелни обекти по етажи и заедно с ВТОРИЯ ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, находяща се в гореописания имот, който етаж е със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв. метра, ведно с принадлежащите на този етаж – ТАВАНСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 90 Деветдесет/ кв. метра и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв. метра, както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, както и построения в имота МАСИВЕН ГАРАЖ, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК представляващ поземлен имот с идентификатор 41112.500.956 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест/, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ № 17 А, с площ: 281 /двеста осемдесет и един/ кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3517, квартал: 76, парцел: Х, при съседи: 41112.500.964, 41112.500.963, 41112.500.961, 41112.500.957, 41112.500.884 и 41112.500.855, сграда с идентификатор 41112.500.956.2 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест, сграда две/ със застроена площ 19. 00 квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, както и вторият етаж от сграда с идентификатор 41112.500.956.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест, сграда едно/ със застроена площ 81. 00, с брой етажи 2 /два/, предназначение:Жилищна сграда-еднофамилна, в която сграда съгласно удостоверение на АГКК № 94-5069-10-10-4615/09.09.2013г.- няма обособени схеми за самостоятелни обекти по етажи.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви