Къща

Начална цена: 56080.00 лв. Покажи в EUR

87 кв.м., ХАСКОВО
УЛ."ЛИПА " № 18-Г

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
Срок: от 09.01.2018 до 09.02.2018
Обявяване на: 12.02.2018 10:00
Публикувана на: 05.01.2018 14:52
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 -една втора идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.713.166 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. Директор на АК с административен адрес: гр. Хасково, п.к.6300, ул.”Липа”№18-г,с площ: 378 /триста седемдесет и осем/кв.м./съгласно нот. акт за собственост – 329 кв.м./,трайно предназначение на територията- Урбанизирана,начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10m),стар идентификатор - няма,номер по предходен план: 5376, квартал 12, парцел 30, при граници и съседи: 77195.713.167, 77195.713.291, 77195.713.292, ведно с 1/2 -една втора идеална част от построените в поземления имот: 1.СГРАДА с идентификатор 77195.713.166.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест точка едно/,със застроена площ: 87/осемдесет и седем/ кв.м. /съгласно нот.акт за собственост - 84 кв.м./,брой етажи: 3/три /, с предназначение- Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма,номер от предходен план: няма, 2.СГРАДА с идентификатор 77195.713.166.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест точка две/, със застроена площ: 15 /петнадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/,с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,съгласно нот.акт за собственост-ведно с всички подобрения в поземления имот

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Калинка Стайкова Араклиева
Служебен номер: 771
Телефон: 038 - 626662
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав № 31, ет.3, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Калинка Стайкова Араклиева

Актуални обяви