Земеделска земя

Начална цена: 22447.20 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Глухар
землището на село Глухар, община Кърджали, с ЕКАТТЕ 15216

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Гергана Веселинова Божкова
Срок: от 09.01.2018 до 09.02.2018
Обявяване на: 12.02.2018 10:20
Публикувана на: 08.01.2018 09:31
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012014 /нула едно две нула едно четири/, находящ се в землището на село Глухар, община Кърджали, с ЕКАТТЕ 15216 /петнадесет хиляди двеста и шестнадесет/, в местността „Бюлджелик", с площ от 3,000 дка /три декара/, вид собственост: на юридически лица; категория на земята при неполивни условия: четвърта; начин на трайно ползване: строителни материали, при граници и съседи на имота: поземлен имот № 012013, представляващ строителни материали на „Туфи Строй" ООД, град Кърджали, поземлен имот №012012, представляващ нива на Осман Али Османоглу, поземлен имот № 012006, представляващ дере на Община Кърджали, поземлен имот № 012015, представляващ строителни материали на „Туфи Строй" ООД, град Кърджали, поземлен имот № 012016, представляващ местен път на Община Кърджали, поземлен имот № 012023, представляващ строителни материали на „Туфи Строй" ООД, град Кърджали и поземлен имот № 012022, представляващ нива на наследниците на Мирчо Тодоров Арабаджиев.

ЧСИ

Име: Гергана Веселинова Божкова
Служебен номер: 902
Телефон: 0361 2 21 03
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.Кърджали, ул. Отец Паисий №12, бл.3, вх.Б, етаж партер
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.kantora902.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Веселинова Божкова

Актуални обяви