Други

Начална цена: 150792.00 лв. Покажи в EUR

4825 кв.м., Кьосево
землището на с.Кьосево, общ. Кърджали

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Гергана Веселинова Божкова
Срок: от 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 20.02.2018 10:00
Публикувана на: 08.01.2018 09:54
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот № 000142 /нула, нула, нула, едно, четири, две/, находящ се в землището на с.Кьосево, общ. Кърджали с площ 4825 /четири хиляди осемстотин двадесет и пет/ кв.м., при граници съгласно документ за собственост: поземлен имот с №000141; поземлен имот с №000144; поземлен имот с №000143 и поземлен имот с №000215, ведно с построения в него Кантон „Кьосево", представляващ съгласно Акт за частна държавна собственост: едноетажна масивна сграда със застроена площ 84 /осемдесет и четири/ кв.м., построена през 1945г. ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно констатирано състояние при извършен опис от 12.04.2017г. и предоставено заключение от лицензиран оценител на имоти, построения в имота кантон представлява двуетажна масивна сграда със застроена площ 180 /сто и осемдесет/ кв.м. и разгъната застроена площ 277,85 /двеста седемдесет и седем квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра/ кв.м., построена по проект „Преустройство, пристройка и надстройка на пътен кантон“ на основание разрешение за строеж №235/31.08.2007г. и одобрена от Община Кърджали строително- техническа документация, за която сграда няма издадено Удостоверение по чл.181 от ЗУТ и удостоверение за въвеждане в експлоатация към датата 25.07.2017г.

ЧСИ

Име: Гергана Веселинова Божкова
Служебен номер: 902
Телефон: 0361 2 21 03
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.Кърджали, ул. Отец Паисий №12, бл.3, вх.Б, етаж партер
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.kantora902.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Веселинова Божкова

Актуални обяви