Къща

Начална цена: 38400.00 лв. Покажи в EUR

1861 кв.м., ИСПЕРИХ
ул. Средна гора № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 08.03.2018 10:30
Публикувана на: 08.01.2018 11:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с начин на ползване дворно място, находящо се в чертите на град Исперих, ул.Средна гора № 8 /осем/, община Исперих, област Разград, за което по скица № 236/26.05.2011год. на Община Исперих, и ЗРП на града, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001г. е отреден парцел УПИ XXI /римско двадесет и едно/ в квартал 132 /сто тридесет и две/, образуван от имот № 501.1222 /петстотин и едно, точка, хиляда двеста двадесет и две/ с площ 1861 кв.м. /хиляда осемстотин шестдесет и един квадратни метра/, при граници и съседи на УПИ: УПИ IV от квартал 132, УПИ III от квартал 132, УПИ XXXVIII от квартал 1, УПИ ХХ от квартал 132 и УПИ V от квартал 132, ведно с изключителното право на собственост върху построените в северната част на УПИ самостоятелни обекти с начин на ползване: 1.Жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/; 2.Гараж със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/; 3.Второстепенна сграда със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и подобрения, при съседи на обектите от изток и от запад – незастроено дворно място на УПИ XXI – 1222, от север – дворно място на УПИ III – 1220 и УПИ IV – 1221 и от юг – къща – близнак. с начална цена: 38400.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви