Тристаен апартамент

Начална цена: 97032.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., РУСЕ
УЛ. ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ №19 - ИД 798/2017

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 10:00
Публикувана на: 09.01.2018 11:49
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.869.1.1 /шест три четири две седем точка две точка осем шест девет точка едно точка едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Църковна независимост № 19 /деветнадесет/, ет. 1 /едно/, ап. 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.869 /шест три четири две седем точка две точка осем шест девет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 85.73 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба 4, Таван 8, 6.07% ид.ч. от сградата и 1/16 ид.ч. /една шестнадесета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.869 /шест три четири две седем точка две точка осем шест девет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Църковна независимост № 19 /деветнадесет/, с площ 1181 кв.м. /хиляда сто осемдесет и един квадратни метра/; трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начина трайно ползване: Средно застрояване ( от 10 до 15 m), при съседи на поземления имот: 63427.2.880, 63427.2.879, 63427.2.878, 63427.2.870, 63427.2.827, 63427.2.868, 63427.2.867, 63427.2.866. Стар идентификатор на самостоятелния обект: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.869.1.2; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.869.1.5, съгласно скица, а съгласно нотариален акт представляващ АПАРТАМЕНТ в гр. Русе, по ул. Църковна независимост № 19 /деветнадесет/, на първия етаж, състоящ се от: две стаи, хол, кухня с кухненска ниша, два коридора, санитарни помещения, застроен върху 85.73 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра/, с таванско помещение № 8 /осем/, с площ от 10.94 кв.м. /десет квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра/, с Избено помещение № 4 /четири/, ведно с 6.07 % /шест цяло и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата по правилата на етажната собственост и 1/16 /една шестнадесета/ идеална част от застроеното и незастроеното дворно място по ул. Църковна независимост № 19 /деветнадесет/, цялото с площ от 1039 кв.м. /хиляда тридесет и девет квадратни метра/, парцел III-5 /три римско тире пет арабско/, в квартал 83 /осемдесет и три/ по плана на гр. Русе, при съседи на апартамента: Стефан Павлов, Соня Малчева, коридор, отгоре Валентина Николаева и коридор, на тавана: Иван Иванов, Йордан Данев и отдолу – Георги Тонев, коридор и при граници на избата: Валентина Николаева и Валентин Енчев, коридор, при съседи по акт за собственост на дворното място: имот № 7068, имот № 867, имот № 866, имот № 880, имот № 879, имот № 878 и имот № 870, ведно с КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ, състоящо се от горен и долен ред шкафове, ведно с фурна за вграждане Whirlpool, стъклокерамичен плот - 4 броя котлони Nardi, както и трайните подобрения, в т.ч.топлопреносна система, включваща 6 броя радиатори, лира и Електрокотел 6MRL 6 KW. ЦЕНА: 97 032.00 лв. учредени Договорни ипотеки в полза на Уникредит Булбанк АД, първа по ред и втора по ред,вписани Възбрани в полза на Уникредит Булбанк АД, Обединена Българска банка АД, Райфайзенбанк лининг България, Агро-1 ЕООД, Райфайзенбанк България ЕАД, Юробанк България АД, , учредено право на ползване на трето лице - Зоя Тошева Кръстева Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви