Производствен имот

Начална цена: 38400.00 лв. Покажи в EUR

131 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. "Стефан Караджа" № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 23.01.2018 до 23.02.2018
Обявяване на: 26.02.2018 14:00
Публикувана на: 10.01.2018 08:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда- ПАРОКОТЕЛНО с идентификатор № 43952.514.37.17 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четиринадесет, точка, тридесет и седем, точка, седемнадесет), находяща се в град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, улица „Стефан Караджа“ № 3 (три), със застроена площ 131.00 (сто тридесет и един) кв.м., предназначение: сграда за битови услуги, едноетажна, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата (ниската част от югоизточното тяло на Битов комбинат на „НОЯ“ АД гр. Ловеч) и правото на строеж върху урегулиран поземлен имот № 43952.514.37 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четиринадесет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, стар идентификатор: I-1114 (първи- хиляда сто и четиринадесет) в квартал 44 (четиридесет и четири), при граници на поземления имот по нотариален акт: от три страни – улици.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 345/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви