Къща

Начална цена: 17570.25 лв. Покажи в EUR

258 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. "Тодор Стратиев" № 12

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 16.01.2018 до 16.02.2018
Обявяване на: 19.02.2018 14:00
Публикувана на: 10.01.2018 08:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 258 кв. м., находящ се в гр. Ловеч, съответствaщ на парцел IV, пл. № 2712 в кв. № 224 по регулационния план на града, ведно с ½ ид. част от построената върху него паянтова жилищна сграда застроена на северната граница, при граници на целия имот: ул. „Т. Стратиев“, н-ци на Георги Д. Дошков, Деньо Н. Илиев, н-ци Станка Ст. Христова, н-ци на Христо Т. Мургов, а съгласно скица поземлен имот с идентификатор 43952.515.219, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес гр. Ловеч, ул. „Тодор Стратиев“ № 12, кадастрално описание- вид собственост- частна, вид територия- урбанизирана, НТП Ниско застрояване /до 10м/, площ 257 кв.м., стар номер 2712, съседи: 43952.515.210, 43952.515.211, 43952.515.218, 43952.515.220, 43952.515.239.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 710/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви