Земеделска земя

Начална цена: 53392.00 лв. Покажи в EUR

82005 кв.м., Дивчовото

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 14:00
Публикувана на: 10.01.2018 08:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20996.17.57 по КК и КР на с.Дивчовото, общ.Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-87/29.09.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Дивчовото, местност СЕНЬОВСКОТО с площ 82 005 кв.м.. с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017057, при съседни имоти с идентификатори: 20996.51.1, 20996.17.81, 20996.17.47, 20996.17.14, 20996.17.2.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви