Склад

Начална цена: 371840.00 лв. Покажи в EUR

1302 кв.м., БАЛЧИК
Промишлена зона

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 07.03.2018 09:00
Публикувана на: 10.01.2018 09:00
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

15950/22735 идеални части от поземлен имот, находящ се в град Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, Промишлена зона, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.55.70/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ по скица от 22735кв.м./двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията– урбанизирана, с начин на трайно ползване – за производството на строителни материали, конструкции и изделия, ведно с построените в имота: СГРАДА № 02508.55.70.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, едно/ със застроена площ от 277кв.м./двеста седемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.2/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, две/ със застроена площ от 752кв.м./седемстотин петдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- складова база; СГРАДА № 02508.55.70.3/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, три/ със застроена площ от 54кв.м./петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.4/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, четири/ със застроена площ от 35кв.м./тридесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.5/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, пет/ със застроена площ от 19кв.м./деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.6/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, шест/ със застроена площ от 44кв.м./четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.7/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, седем//разрушена/ със застроена площ от 121кв.м./сто двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда, при съседи на поземления имот: 02508.55.71, 02508.55.74, 02508.55.78, 02508.55.72, 02508.55.69 и 02508.55.68.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви