Търговски имот

Начална цена: 14400.00 лв. Покажи в EUR

6499 кв.м., Крепост

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 16.01.2018 до 16.02.2018
Обявяване на: 19.02.2018 12:00
Публикувана на: 10.01.2018 09:56
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/8 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142006 /сто четиридесет и две хиляди и шест/, с площ от от 6.499 дка /шест декара и четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, находящ се в землището на село Крепост, община Димитровград, област Хасково, в местността „КАРА ДЕРЕ“, при граници за имота: имот № 000368, имот № 142007, имот № 142023, имот № 142005, имот № 142004, при ограничения върху имота – електропровод 20 kV на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, като съгласно СКИЦА № К08479/29.06.2016 г. за имот № 142006, местност „КАРА ДЕРЕ“, по картата на възстановената собственост, землище с. Крепост, има одобрен със заповед № 1488/2004 г. на кмета на община Димитровград подробен устройствен план – план за застрояване, с който за имота е определено конкретно предназначение: „ЗА АВТОКОМПЛЕКС“, вид на територията: „УРБАНИЗИРАНА“.

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви