Етаж от къща

Начална цена: 24296.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. "Николчо Терзиев" № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 09.02.2018 до 09.03.2018
Обявяване на: 12.03.2018 14:00
Публикувана на: 10.01.2018 10:29
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

72/272 /седемдесет и две върху двеста седемдесет и две/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.515.334 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, петстотин и петнадесет, триста тридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със заповед № РД – 18 – 10 от 17.04.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, находящ се в гр. Ловеч, ул. „Николчо Терзиев“ № 10, целият с площ от 274 кв. м. /двеста седемдесет и четири кв. м./, в урбанизирана територия, ниско застрояване, стар идентификатор – имот пл. № 2672, при съседи за второстепенна улица - № 43952.515.346, ниско застрояване - № 43952.515.333, обществен селищен парк - № 43952.515.298, ниско застрояване - № 43952.515.337, ниско застрояване - № 43952.515.328, ниско застрояване - № 43952.515.335, ЗАЕДНО и реално с ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в имота триетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м. /осемдесет кв. м./, представляващ самостоятелно жилище – апартамент с идентификатор № 43952.515.334.1.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, петстотин и петнадесет, триста тридесет и четири, едно, едно/, попадащ в сграда с идентификатор № 43952.515.334.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, петстотин и петнадесет, триста тридесет и четири, едно/, в поземлен имот с идентификатор № 43952.515.334 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, петстотин и петнадесет, триста тридесет и четири/, при съседни самостоятелни обекти: над обекта - № 43952.515.334.1.2, заедно със съответните идеални части на сградата.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 94/2013г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви