Земеделска земя

Начална цена: 600.00 лв. Покажи в EUR

1599 кв.м., Чудомир

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 15.03.2018 13:30
Публикувана на: 10.01.2018 10:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Земеделски имот - ливада в местността „Ара чаир“ с площ 1.599 дка (един декар петстотин деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, съставляващ имот № 025018 (нула две пет нула едно осем) по плана за земеразделяне на с.Чудомир, общ.Лозница, обл.Разград, при граници: имоти№№ 025019(нула две пет нула едно девет) – ливада, 025012(нула две пет нула едно две)- ливада, 025013 (нула две пет нула едно три) – ливада, 025017(нула две пет нула едно седем) - ливада, 000101 (нула нула нула едно нула едно) - полски път.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви